□ Nasze sołectwa :       Miedźna       Grzawa       Góra       Frydek       Gilowice       Wola

 › Dzisiaj jest    Godzina: 

www.zapadz.eu

  .: Menu
 › Aktualności
 › Ogłoszenia
 › Konsultacje społeczne
 › Oferty inwestycyjne
 › Elektroniczna skrzynka    podawcza
 › Gmina Miedźna
 › Położenie
 › Prawo lokalne
 › Finanse gminy
 › Urząd gminy
 › Struktura urzędu
 › Jak załatwić sprawę
 › Przetargi
 › Konkursy
 › Praca w UG Miedźna
 › Jednostki    organizacyjne
 › Zdrowie
 › Oświata
 › Kultura
 › Sport
 › Galeria

 › Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"


 
 
 


 Zalecana jest przeglądarka
 Internet Explorer oraz
 rozdzielczość 1024x768

 
 
 › Ogłoszenia

 Ważne ogłoszenia :

 
 

  .: Aktualności
  › Sesja Nr XX Rady Gminy Miedźna | Data: 17.04.2008, 20:26

Miedżna dnia 17 kwietnia 2008r.

Sz. P.
Z a p r o s z e n i e

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XX sesji Rady Gminy Miedźna, w dniu 29 kwietnia 2008r. / wtorek/o godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy w Miedźnej.
Tematem obrad sesji będzie:
Sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2007 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

W załączeniu porządek obrad XX sesji.

Planowany porządek obrad XX sesji:
1. Otwarcie XX sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad XX sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XIX.
4. Informacja z prowadzonych prac Wójta Gminy między sesjami oraz z prowadzonych zadań inwestycyjnych w Gminie
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2007r.
8. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej za rok 2007.
9. Opinia komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2007 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
10. Zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w/s wniosku Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja.
12. Omówienie i podjęcie Uchwał:
A/20 - w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna za 2007 rok
B/20 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli za rok 2007
C/20 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z siedzibą w Grzawie za rok 2007
D/20 - w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na czas określony – 10 lat, nieruchomości gruntowej położonej w Górze przy ulicy Topolowej
E/20 - w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Górze przy ulicy Topolowej
F/20 - w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.


 
 
[wróć do newsów]

.

Komunikacja w Gminie Miedźna  


Linia Wola-Tychy przez Cielmice

Linia Wola-Pszczyna przez Frydek


Konsultacje społeczne

 

  GALERIA
Galeria
  GOK Miedźna
  Terminy posiedzeń komisji oraz sesji Rady Gminy Miedźna w roku 2010 - V kadencja

Listopad

10 listopada 2010r. godz.15.30
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Miedźna

  › Kryta Pływalnia
Basen
  › Reklama
  › Mapka gminy

   

fot. www.powiat.pszczyna.pl
dokładna mapa gminy >>

 Powered by PSnews, copyrights by miedzna.pl, projekt strony: Patryk Nowak, administracja strony Marek Brol

statystyka